about us

Değerli yöneticiler,

Üniversitemiz çeyrek asra yakın süredir bilim ve teknoloji alanında ülkemize yetkin iş gücü kazandırmaktadır. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz, güçlü eğitim temelini doğru mesleki tercihlere dönüştürmeyi amaçlayan İTÜ Kariyer Zirvesi ile de sizleri şirketinize değer katacak İTÜ’lü gençlerle tanıştırmayı hedefliyoruz.

Her yıl daha fazla öğrenci ve firmayı buluşturan bu zirvenin gelişiminde kuşkusuz sizlerin de payı büyük. Alanında donanımlı bireyler olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz siz değerli firma temsilcilerinin sunduğu staj ve iş olanakları ile çağı yakalayan, nitelik insan kaynağı haline geliyor.

Ülkemizin yarınını şekillendirecek gençlerimize sizlerin de desteği ile yeni ufuklar açacak İTÜ Kariyer Zirvesi’nde yer almanızdan ötürü size İTÜ Ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet Karaca
Rektör
about us

Dijital dünyanın hızlı gelişimi, Z kuşağı ve devamı yeni neslin günümüz iş hayatına dahil olması ile birlikte, “Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek” kavramları kurumları yakın geleceğe hazırlanma konusunda daha fazla konsantre ediyor. İTÜ Kariyer Merkezi, ulusal ve uluslararası çalışmalarının önemli bir parçası olan İTÜ Kariyer Zirvesi ile her yıl, çeşitli sektörlerden gelen temsilciler ile öğrencilerimizi bir araya getiriyor. “Yeteneğe Dokun” söylemiyle yola çıkan İKZ, 2019 yılından hayata geçen “Dijital Çağda Kariyer ve Yetenek” konusunun çeşitli açılardan değerlendirilmesi ile başarı çıtasını her yıl biraz daha yükseltiyor.

İTÜ Kariyer Zirvesi özellikle staj ve kariyer olanakları hakkında İTÜ’lü öğrencilerin ayrıntılı bilgi almalarını, akademik eğitimleri ve yeteneklerine uygun pozisyonlara başvurmaları ve firmaların yeni çağın nitelikli insan kaynağına kısa sürede ulaşmaları adına büyük bir misyon yükleniyor. İKZ bu bağlamda, özel sektör temsilcileri ile firmaları hedeflerine ulaştıracak Z Kuşağı arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kuruyor. İnsan kaynağı süreçlerinin her iki tarafı için de gözden kaçırılmaması gereken fırsatlar sunan zirve sayesinde kurumsal firmalar her yıl genç İTÜ’lü “yeteneklere dokunuyor.” Organizasyon başarısını, ele aldığı konular, çağın gereklilikleri ile paralel ilerleyen içerikleri ile diğer üniversitelerin kariyer etkinliklerine örnek olmasıyla da kanıtlıyor.

Bu sebeple; bu yılki zirvenin hazırlık ve düzenleme aşamalarında gönüllü olarak çalışan Z kuşağı temsilcisi öğrencilerimize, İTÜ Kariyer Merkezi çalışanlarımıza ve son olarak, ağırlamaktan daima mutluluk duyduğumuz siz değerli sektör temsilcilerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.

İKZ 20’nin başarılı bir zirve olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Doç. Dr. Hatice CAMGÖZ AKDAĞ
Rektör Danışmanı
Kariyer Merkezi Başkanı